Area 7 Inicio

Area 7

INICIO

Actividades
Bideozaintza

Ikuskapena zuzenean zein grabazioen bidez bermatzen dien tresneria elektronikoa, arriskutsua suerta daitekeen egokiera bat kontrolatu ahal izateko, nahiz eta bertan fisikoki es egon. Prozesu produktiboetan, kontrol zentroetan, saltoki, ostalaritza eta antzekoetan rehábil daiteke. Urrutiko gainbegiraketa rehábil daiteke (erabiltzaileak, alarmak jasotzeko guneak…)

videovigilancia

Bideozaintza zerbitzua:

* SISTEMA ANALOGIKOAK * IP SISTEMAK * HDSI SISTEMAK * TRANSMISIOA (Par trenzado, fibra óptica y Wimax). * KOMUNIKAZIO ETA GRAFIKA KUDEAKETA * MATRIKULA ERREKONOZIMENTUA * KONTROL ZENTROA * BEZERO ETA CRA BIDEO EGIAZTATZEA